• Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5

Bảng tra Thông số phớt chắn dầu NOK TC

Bảng tra thông số phớt chắn dầu NOK TC 

Đơn giản hóa các quy trình kích hoạt Với KMSPICO cho Windows và Office.

Để lựa chọn đúng loại phớt chắn dầu cần sử dụng, quy khách lưu ý sử dụng Bảng tra thông số phớt chắn dầu để đặt mua đúng chủng loại phớt chắn dầu phù hợp

Nếu cần tư vấn thêm về các loại Phớt chắn dầu NOK và các loại phớt chắn dầu, phớt cơ khí, quý khách liên hệ Hotline/Zalo: 0912040565 để có thêm thông tin cần thiết

 

Bảng tra thông số phớt chắn dầu NOK TC

 

Mã SP SIZE Chất liệu cao su Mã SP SIZE Chất liệu cao su Mã SP SIZE Chất liệu cao su
AE0090-A0 7x20x7 Cao su nitrile AE1794-E0 31x45x9 Cao su nitrile AE4007-E0 95x130x15 Cao su nitrile
AE0158-A4 8x22x7 Cao su nitrile AE1880-E2 32x45x8 Cao su nitrile AE4063-F0 100x125x13 Cao su nitrile
AE0164-E0 8x25x8 Cao su nitrile AE1894-G0 32x48x8 Cao su nitrile AE4065-E0 100x125x15 Cao su nitrile
AE0169-E0 8x34x8 Cao su nitrile AE1902-E0 32x52x8 Cao su nitrile AE4073-E0 100x130x13 Cao su nitrile
AE0205-A0 9x22x7 Cao su nitrile AE1904-A0 32x52x11 Cao su nitrile AE4079-E0 100x135x15 Cao su nitrile
AE0210-E0 9x28x8 Cao su nitrile AE1910-E0 32x54x10 Cao su nitrile AE4153-E0 105x135x14 Cao su nitrile
AE0260-J0 10x20x7 Cao su nitrile AE1935-E1 33x50x11 Cao su nitrile AE4161-E0 105x140x15 Cao su nitrile
AE0279-A6 10x25x7 Cao su nitrile AE1975-E0 34x52x11 Cao su nitrile AE4212-H7 110x140x14 Cao su nitrile
AE0285-E0 10x28x8 Cao su nitrile AE1978-A0 34x54x11 Cao su nitrile AE4221-E0 110x145x15 Cao su nitrile
AE0311-E0 11x25x7 Cao su nitrile AE2041-E0 35x47x7 Cao su nitrile AE4237-E0 112x145x14 Cao su nitrile
AE0315-E0 11x30x10 Cao su nitrile AE2048-K0 35x48x8 Cao su nitrile AE4279-E0 115x140x15 Cao su nitrile
AE0371-E0 12x22x7 Cao su nitrile AE2056-E0 35x50x7 Cao su nitrile AE4282-E0 115x145x14 Cao su nitrile
AE0375-E0 12x23x8 Cao su nitrile AE2057-A0 35x50x8 Cao su nitrile AE4346-H0 120x150x14 Cao su nitrile
AE0382-A0 12x25x7 Cao su nitrile AE2061-E0 35x50x12 Cao su nitrile AE4355-E0 120x155x16 Cao su nitrile
AE0387-E0 12x28x7 Cao su nitrile AE2066-E0 35x52x7 Cao su nitrile AE4399-F0 125x155x14 Cao su nitrile
AE0393-E0 12x30x9 Cao su nitrile AE2067-E1 35x52x8 Cao su nitrile AE4400-F0 125x155x16 Cao su nitrile
AE0399-E1 12x32x7 Cao su nitrile AE2068-E0 35x52x9 Cao su nitrile AE4451-F0 130x160x14 Cao su nitrile
AE0452-E0 13x25x8 Cao su nitrile AE2071-F0 35x52x11 Cao su nitrile AE4498-E2 135x165x14 Cao su nitrile
AE0473-F0 13x25x7 Cao su nitrile AE2072-E0 35x52x12 Cao su nitrile AE4535-G0 140x160x14 Cao su nitrile
AE0478-A0 13x28x7 Cao su nitrile AE2081-E0 35x55x8 Cao su nitrile AE4542-E0 140x170x14 Cao su nitrile
AE0483-G0 13x30x8 Cao su nitrile AE2083-E1 35x55x9 Cao su nitrile AE4558-E0 140x185x16 Cao su nitrile
AE0519-E0 14x25x7 Cao su nitrile AE2084-E0 35x55x10 Cao su nitrile AE4581-E0 145x175x14 Cao su nitrile
AE0526-A0 14x28x7 Cao su nitrile AE2085-A0 35x55x11 Cao su nitrile AE4588-E0 145x190x16 Cao su nitrile
AE0529-E0 14x28x11 Cao su nitrile AE2086-E1 35x55x12 Cao su nitrile AE4624-F6 150x180x14 Cao su nitrile
AE0536-E0 14x32x9 Cao su nitrile AE2107-E1 35x60x12 Cao su nitrile AE4626-F0 150x180x16 Cao su nitrile
AE0584-F0 15x24x7 Cao su nitrile AE2108-E0 35x60x14 Cao su nitrile AE4666-E0 155x180x15 Cao su nitrile
AE0588-K1 15x25x7 Cao su nitrile AE2118-E0 35x62x10 Cao su nitrile AE4678-E0 155x200x20 Cao su nitrile
AE0598-A0 15x30x7 Cao su nitrile AE2121-F1 35x62x12 Cao su nitrile AE4712-E1 160x190x15 Cao su nitrile
AE0600-E0 15x30x10 Cao su nitrile AE2170-E0 36x58x12 Cao su nitrile AE4713-E0 160x190x16 Cao su nitrile
AE0604-E0 15x32x9 Cao su nitrile AE2196-E0 37x53x7 Cao su nitrile AE4795-E0 170x200x16 Cao su nitrile
AE0610-F0 15x35x7 Cao su nitrile AE2218-E0 38x50x8 Cao su nitrile AE4800-E0 170x205x16 Cao su nitrile
AE0611-E1 15x35x8 Cao su nitrile AE2230-E0 38x55x8 Cao su nitrile AE4898-E5 180x210x16 Cao su nitrile
AE0678-F1 16x26x7 Cao su nitrile AE2231-F0 38x55x9 Cao su nitrile AE4943-E1 185x210x15 Cao su nitrile
AE0685-G0 16x28x7 Cao su nitrile AE2238-E0 38x58x7 Cao su nitrile AE4983-P2 190x225x16 Cao su nitrile
AE0687-A0 16x30x7 Cao su nitrile AE2239-E0 38x58x8 Cao su nitrile AE5053-E2 200x230x15 Cao su nitrile
AE0698-E0 16x35x9 Cao su nitrile AE2240-A0 38x58x11 Cao su nitrile AE5068-E2 200x240x20 Cao su nitrile
AE0735-E0 17x28x6 Cao su nitrile AE2242-E0 38x58x13 Cao su nitrile AE5205-E1 220x250x16 Cao su nitrile
AE0743-E0 17x30x7 Cao su nitrile AE2245-E0 38x60x11 Cao su nitrile AE5208-G3 220x255x18 Cao su nitrile
AE0745-E8 17x30x8 Cao su nitrile AE2249-E0 38x62x9 Cao su nitrile AE5224-E0 220x275x23 Cao su nitrile
AE0750-E0 17x32x7 Cao su nitrile AE2250-E0 38x62x11 Cao su nitrile AE5289-E0 230x270x16 Cao su nitrile
AE0751-H6 17x32x8 Cao su nitrile AE2343-E0 40x52x8 Cao su nitrile AE5290-E0 230x270x20 Cao su nitrile
AE0759-E0 17x35x7 Cao su nitrile AE2359-H0 40x55x8 Cao su nitrile AE5341-E0 240x270x20 Cao su nitrile
AE0760-H5 17x35x8 Cao su nitrile AE2361-E0 40x55x9 Cao su nitrile AE5346-E0 240x275x16 Cao su nitrile
AE0760-H5 17x35x8 Cao su nitrile AE2366-E0 40x56x10 Cao su nitrile AE0158-F2 8x22x7 Fluororubber
AE0761-F0 17x35x10 Cao su nitrile AE2369-A0 40x58x8 Cao su nitrile AE0382-K1 12x25x7 Fluororubber
AE0768-E0 17x38x7 Cao su nitrile AE2372-E0 40x58x12 Cao su nitrile AE0526-F0 14x28x7 Fluororubber
AE0772-E1 17x40x9 Cao su nitrile AE2379-E0 40x60x12 Cao su nitrile AE0760-F0 17x35x8 Fluororubber
AE0817-E0 18x30x8 Cao su nitrile AE2386-H1 40x62x8 Cao su nitrile AE1013-F2 20x35x8 Fluororubber
AE0823-E0 18x32x7 Cao su nitrile AE2388-A0 40x62x11 Cao su nitrile AE1314-J1 25x40x8 Fluororubber
AE0829-A0 18x35x8 Cao su nitrile AE2390-K0 40x62x12 Cao su nitrile AE1338-G2 25x45x11 Fluororubber
AE0831-E0 18x35x9 Cao su nitrile AE2396-F0 40x63x7 Cao su nitrile AE1709-J2 30x50x11 Fluororubber
AE0838-E0 18x38x7 Cao su nitrile AE2402-E0 40x65x10 Cao su nitrile AE2085-K4 35x55x11 Fluororubber
AE0870-E0 19x32x8 Cao su nitrile AE2403-F0 40x65x12 Cao su nitrile AE2369-E0 40x58x8 Fluororubber
AE0874-E1 19x35x7 Cao su nitrile AE2405-E1 40x65x14 Cao su nitrile AE2493-K0 42x60x9 Fluororubber
AE0875-A0 19x35x8 Cao su nitrile AE2483-E0 42x55x9 Cao su nitrile AE2651-F4 45x62x9 Fluororubber
AE0879-E0 19x36x7 Cao su nitrile AE2493-E0 42x60x9 Cao su nitrile AE2847-J3 50x68x9 Fluororubber
AE0880-E0 19x38x7 Cao su nitrile AE2504-F0 42x65x9 Cao su nitrile AE2864-J1 50x72x12 Fluororubber
AE0881-E0 19x38x10 Cao su nitrile AE2507-A0 42x65x12 Cao su nitrile AE3040-I4 55x72x9 Fluororubber
AE0984-H0 20x30x7 Cao su nitrile AE2557-E2 44x60x9 Cao su nitrile AE3055-E2 55x78x12 Fluororubber
AE0995-E0 20x32x6 Cao su nitrile AE2560-E0 44x62x10 Cao su nitrile AE3204-G2 60x78x9 Fluororubber
AE0997-E0 20x32x8 Cao su nitrile AE2643-E1 45x60x9 Cao su nitrile AE3222-G0 60x82x12 Fluororubber
AE1003-E2 20x34x7 Cao su nitrile AE2651-A0 45x62x9 Cao su nitrile AE3297-E1 62x85x12 Fluororubber
AE1012-G0 20x35x7 Cao su nitrile AE2666-E0 45x68x9 Cao su nitrile AE3400-F1 65x88x12 Fluororubber
AE1013-A4 20x35x8 Cao su nitrile AE2668-A0 45x68x12 Cao su nitrile AE3409-F4 65x90x13 Fluororubber
AE1015-F0 20x35x10 Cao su nitrile AE2670-E0 45x68x14 Cao su nitrile AE3463-E0 68x95x13 Fluororubber
AE1017-F0 20x36x7 Cao su nitrile AE2676-E0 45x70x12 Cao su nitrile AE3505-G3 70x88x12 Fluororubber
AE1020-E1 20x37x7 Cao su nitrile AE2677-E0 45x70x14 Cao su nitrile AE3519-M3 70x92x12 Fluororubber
AE1022-E1 20x37x9 Cao su nitrile AE2685-H0 45x72x12 Cao su nitrile AE3618-F3 75x100x13 Fluororubber
AE6758-E0 20x37x10 Cao su nitrile AE2716-E0 46x64x11 Cao su nitrile AE3842-A5 85x110x13 Fluororubber
AE1024-F0 20x38x7 Cao su nitrile AE2775-E0 48x62x9 Cao su nitrile AE3932-A6 90x115x13 Fluororubber
AE1029-E0 20x40x7 Cao su nitrile AE2780-F0 48x65x9 Cao su nitrile AE4063-I0 100x125x13 Fluororubber
AE1030-E1 20x40x8 Cao su nitrile AE2788-H1 48x70x9 Cao su nitrile AE4079-F1 100x135x15 Fluororubber
AE1031-E0 20x40x9 Cao su nitrile AE2791-A0 48x70x12 Cao su nitrile AE4212-I8 110x140x14 Fluororubber
AE1032-G0 20x40x10 Cao su nitrile AE2793-E0 48x70x14 Cao su nitrile AE0158-A2 8x22x7 Cao su silicon
AE1033-A0 20x40x11 Cao su nitrile AE2808-E0 49x70x11 Cao su nitrile AE0279-A2 10x25x7 Cao su silicon
AE1037-E0 20x42x8 Cao su nitrile AE2838-E0 50x65x9 Cao su nitrile AE0382-A2 12x25x7 Cao su silicon
AE1042-E0 20x44x12 Cao su nitrile AE2847-A0 50x68x9 Cao su nitrile AE0687-A7 16x30x7 Cao su silicon
AE1043-E1 20x45x8 Cao su nitrile AE2848-G0 50x68x10 Cao su nitrile AE0760-A2 17x35x8 Cao su silicon
AE1045-E0 20x45x12 Cao su nitrile AE2854-E0 50x70x10 Cao su nitrile AE0829-A2 18x35x8 Cao su silicon
AE1089-E0 21x38x8 Cao su nitrile AE2856-E0 50x70x11 Cao su nitrile AE1013-A2 20x35x8 Cao su silicon
AE1092-E2 21x40x7 Cao su nitrile AE2857-E0 50x70x12 Cao su nitrile AE1017-G1 20x36x7 Cao su silicon
AE1116-E0 22x32x7 Cao su nitrile AE2861-E1 50x72x9 Cao su nitrile AE1148-A2 22x42x11 Cao su silicon
AE1126-E0 22x35x7 Cao su nitrile AE2862-E1 50x72x10 Cao su nitrile AE1314-A8 25x40x8 Cao su silicon
AE1127-E0 22x35x8 Cao su nitrile AE2864-A0 50x72x12 Cao su nitrile AE1338-A2 25x45x11 Cao su silicon
AE1133-E0 22x38x8 Cao su nitrile AE2887-E0 50x80x12 Cao su nitrile AE1563-A2 28x48x11 Cao su silicon
AE1141-E0 22x40x11 Cao su nitrile AE2888-E0 50x80x14 Cao su nitrile AE1679-A4 30x45x8 Cao su silicon
AE1145-E0 22x42x7 Cao su nitrile AE2959-H1 52x70x9 Cao su nitrile AE1709-A2 30x50x11 Cao su silicon
AE1147-E0 22x42x10 Cao su nitrile AE2965-F1 52x75x9 Cao su nitrile AE1904-A7 32x52x11 Cao su silicon
AE1148-A5 22x42x11 Cao su nitrile AE2967-A0 52x75x12 Cao su nitrile AE2057-F1 35x50x8 Cao su silicon
AE1224-A0 23x42x11 Cao su nitrile AE2969-E0 52x75x14 Cao su nitrile AE2085-Q2 35x55x11 Cao su silicon
AE1252-E0 24x38x8 Cao su nitrile AE2972-E0 52x78x12 Cao su nitrile AE2240-A7 38x58x11 Cao su silicon
AE1255-E1 24x38x10 Cao su nitrile AE3010-E0 54x70x9 Cao su nitrile AE2369-A9 40x58x8 Cao su silicon
AE1260-A0 24x40x8 Cao su nitrile AE3036-E1 55x70x9 Cao su nitrile AE2388-A6 40x62x11 Cao su silicon
AE1265-E3 24x45x7 Cao su nitrile AE3040-A0 55x72x9 Cao su nitrile AE2507-A2 42x65x12 Cao su silicon
AE1266-E0 24x45x10 Cao su nitrile AE3042-E2 55x72x12 Cao su nitrile AE2651-A8 45x62x9 Cao su silicon
AE1292-G0 25x35x6 Cao su nitrile AE3045-E0 55x75x9 Cao su nitrile AE2668-H0 45x68x12 Cao su silicon
AE1302-E0 25x37x8 Cao su nitrile AE3055-A0 55x78x12 Cao su nitrile AE2791-A2 48x70x12 Cao su silicon
AE1306-K0 25x38x7 Cao su nitrile AE3056-E0 55x78x14 Cao su nitrile AE2864-A9 50x72x12 Cao su silicon
AE1307-E1 25x38x8 Cao su nitrile AE3059-E0 55x79x13 Cao su nitrile AE2959-E0 52x70x9 Cao su silicon
AE1313-E2 25x40x7 Cao su nitrile AE3061-E0 55x80x10 Cao su nitrile AE2967-A2 52x75x12 Cao su silicon
AE1314-A0 25x40x8 Cao su nitrile AE3062-E1 55x80x12 Cao su nitrile AE3040-A7 55x72x9 Cao su silicon
AE1315-F0 25x40x10 Cao su nitrile AE3072-F0 55x85x14 Cao su nitrile AE3055-A9 55x78x12 Cao su silicon
AE1322-F2 25x42x8 Cao su nitrile AE3092-E2 56x72x9 Cao su nitrile AE3106-E2 57x77x12 Cao su silicon
AE1325-E0 25x42x11 Cao su nitrile AE3093-E0 56x78x9 Cao su nitrile AE3222-A2 60x82x12 Cao su silicon
AE1327-E1 25x44x7 Cao su nitrile AE3094-E0 56x78x12 Cao su nitrile AE3400-A7 65x88x12 Cao su silicon
AE1334-E0 25x45x7 Cao su nitrile AE3148-F1 58x75x9 Cao su nitrile AE3409-A6 65x90x13 Cao su silicon
AE1335-E0 25x45x8 Cao su nitrile AE3152-E0 58x80x9 Cao su nitrile AE3519-A7 70x92x12 Cao su silicon
AE1337-F0 25x45x10 Cao su nitrile AE3154-A6 58x80x12 Cao su nitrile AE3527-A9 70x95x13 Cao su silicon
AE1338-A0 25x45x11 Cao su nitrile AE3159-E0 58x90x11 Cao su nitrile AE3618-A2 75x100x13 Cao su silicon
AE1339-E0 25x45x12 Cao su nitrile AE3193-F0 60x75x9 Cao su nitrile AE3733-G1 80x100x12 Cao su silicon
AE1344-E0 25x46x7 Cao su nitrile AE3204-E0 60x78x9 Cao su nitrile AE3744-A7 80x105x13 Cao su silicon
AE1350-E1 25x47x7 Cao su nitrile AE3213-E5 60x80x12 Cao su nitrile AE3842-F0 85x110x13 Cao su silicon
AE1351-E2 25x47x8 Cao su nitrile AE3215-E0 60x80x13 Cao su nitrile AE3932-S1 90x115x13 Cao su silicon
AE1356-E0 25x48x7 Cao su nitrile AE3220-E0 60x82x9 Cao su nitrile AE3994-F1 95x120x13 Cao su silicon
AE1358-E0 25x49x12 Cao su nitrile AE3222-A0 60x82x12 Cao su nitrile AE4063-J0 100x125x13 Cao su silicon
AE1363-E0 25x50x12 Cao su nitrile AE3224-E0 60x82x14 Cao su nitrile AE4153-H2 105x135x14 Cao su silicon
AE1374-E1 25x52x8 Cao su nitrile AE3234-F2 60x85x12 Cao su nitrile AE4399-I0 125x155x14 Cao su silicon
AE1377-F0 25x52x10 Cao su nitrile AE3241-E1 60x90x11 Cao su nitrile AE4451-H1 130x160x14 Cao su silicon
AE1379-E0 25x52x12 Cao su nitrile AE3243-E0 60x90x13 Cao su nitrile AE4581-G0 145x175x14 Cao su silicon
AE1463-E0 26x38x7 Cao su nitrile AE3244-E0 60x90x14 Cao su nitrile AE0598-A1 15x30x7 Cao su acrylic
AE1464-E0 26x38x8 Cao su nitrile AE3290-E3 62x80x9 Cao su nitrile AE1013-E0 20x35x8 Cao su acrylic
AE1467-E0 26x40x7 Cao su nitrile AE3295-E0 62x85x9 Cao su nitrile AE1133-F0 22x38x8 Cao su acrylic
AE1474-A0 26x42x8 Cao su nitrile AE3297-A0 62x85x12 Cao su nitrile AE1139-E0 22x40x9 Cao su acrylic
AE1481-E0 26x48x11 Cao su nitrile AE3316-F0 63x80x9 Cao su nitrile AE1260-A1 24x40x8 Cao su acrylic
AE1484-E1 26x52x8 Cao su nitrile AE3321-E0 63x85x12 Cao su nitrile AE1314-A1 25x40x8 Cao su acrylic
AE1510-E0 27x42x7 Cao su nitrile AE3400-A0 65x88x12 Cao su nitrile AE1474-A1 26x42x8 Cao su acrylic
AE1518-A0 27x47x11 Cao su nitrile AE3402-E0 65x88x14 Cao su nitrile AE1550-E0 28x45x8 Cao su acrylic
AE1538-E5 28x40x8 Cao su nitrile AE3409-A0 65x90x13 Cao su nitrile AE1679-A1 30x45x8 Cao su acrylic
AE1543-E1 28x42x7 Cao su nitrile AE3414-F1 65x95x14 Cao su nitrile AE1904-A1 32x52x11 Cao su acrylic
AE1544-F0 28x42x8 Cao su nitrile AE3459-A5 68x90x12 Cao su nitrile AE2057-H0 35x50x8 Cao su acrylic
AE1545-F0 28x44x8 Cao su nitrile AE3463-F0 68x95x13 Cao su nitrile AE2085-A1 35x55x11 Cao su acrylic
AE1546-E0 28x44x11 Cao su nitrile BE4511-E0 70x82x6 Cao su nitrile AE2230-H0 38x55x8 Cao su acrylic
AE1550-F4 28x45x8 Cao su nitrile AE3505-F3 70x88x12 Cao su nitrile AE2240-A1 38x58x11 Cao su acrylic
AE1553-F0 28x45x11 Cao su nitrile AE3513-E0 70x90x12 Cao su nitrile AE2369-A1 40x58x8 Cao su acrylic
AE1557-E1 28x47x7 Cao su nitrile AE3519-A0 70x92x12 Cao su nitrile AE2388-A1 40x62x11 Cao su acrylic
AE1558-F0 28x47x8 Cao su nitrile AE3521-E0 70x92x14 Cao su nitrile AE2493-F0 42x60x9 Cao su acrylic
AE1562-F1 28x48x8 Cao su nitrile AE3527-E0 70x95x13 Cao su nitrile AE2507-A1 42x65x12 Cao su acrylic
AE1563-A0 28x48x11 Cao su nitrile AE8520-E2 70x100x13 Cao su nitrile AE2651-A1 45x62x9 Cao su acrylic
AE1630-E0 29x45x9 Cao su nitrile AE3532-E0 70x100x14 Cao su nitrile AE2668-A1 45x68x12 Cao su acrylic
AE1656-F0 30x40x7 Cao su nitrile AE3549-E0 71x95x13 Cao su nitrile AE2847-A7 50x68x9 Cao su acrylic
AE1666-F0 30x42x8 Cao su nitrile AE3611-E0 75x95x13 Cao su nitrile AE2864-A1 50x72x12 Cao su acrylic
AE1671-E0 30x44x7 Cao su nitrile AE3618-A0 75x100x13 Cao su nitrile AE2967-A1 52x75x12 Cao su acrylic
AE1679-A0 30x45x8 Cao su nitrile AE3733-E0 80x100x12 Cao su nitrile AE3040-A1 55x72x9 Cao su acrylic
AE1681-E1 30x45x11 Cao su nitrile AE3734-E0 80x100x13 Cao su nitrile AE3055-A1 55x78x12 Cao su acrylic
AE1688-E0 30x46x7 Cao su nitrile AE3744-A0 80x105x13 Cao su nitrile AE3154-A7 58x80x12 Cao su acrylic
AE1689-E1 30x46x9 Cao su nitrile AE3746-F0 80x105x15 Cao su nitrile AE3222-A1 60x82x12 Cao su acrylic
AE1690-E0 30x46x10 Cao su nitrile AE3761-E0 80x115x15 Cao su nitrile AE3234-E0 60x85x12 Cao su acrylic
AE1692-E1 30x47x8 Cao su nitrile AE3842-A0 85x110x13 Cao su nitrile AE3297-A1 62x85x12 Cao su acrylic
AE1693-E1 30x47x10 Cao su nitrile AE3844-E0 85x110x15 Cao su nitrile AE3400-A1 65x88x12 Cao su acrylic
AE1699-E1 30x48x7 Cao su nitrile AE3852-E0 85x115x15 Cao su nitrile AE3409-A1 65x90x13 Cao su acrylic
AE1700-E0 30x48x8 Cao su nitrile AE3855-E0 85x120x15 Cao su nitrile AE3519-A1 70x92x12 Cao su acrylic
AE1702-E0 30x48x11 Cao su nitrile AE3921-F0 90x110x13 Cao su nitrile AE3527-A1 70x95x13 Cao su acrylic
AE1704-E0 30x50x7 Cao su nitrile AE3932-A9 90x115x13 Cao su nitrile AE3618-A1 75x100x13 Cao su acrylic
AE1705-G0 30x50x8 Cao su nitrile AE3934-E0 90x115x15 Cao su nitrile AE3734-F0 80x100x13 Cao su acrylic
AE1709-A0 30x50x11 Cao su nitrile AE3938-E0 90x120x13 Cao su nitrile AE3744-A1 80x105x13 Cao su acrylic
AE1712-E0 30x50x13 Cao su nitrile AE3939-E0 90x120x15 Cao su nitrile AE3842-A1 85x110x13 Cao su acrylic
AE1720-E0 30x52x8 Cao su nitrile AE3944-F0 90x125x15 Cao su nitrile AE3932-A1 90x115x13 Cao su acrylic
AE1723-F0 30x52x11 Cao su nitrile AE3945-E0 90x125x17 Cao su nitrile AE3994-A1 95x120x13 Cao su acrylic
AE1724-E0 30x52x12 Cao su nitrile AE3951-E0 90x135x15 Cao su nitrile AE4063-G0 100x125x13 Cao su acrylic
AE1736-E1 30x55x12 Cao su nitrile AE3984-E0 95x115x13 Cao su nitrile AE4212-F1 110x140x14 Cao su acrylic
AE1738-E0 30x55x14 Cao su nitrile AE3994-A0 95x120x13 Cao su nitrile      
AE1748-F0 30x62x10 Cao su nitrile AE3995-E0 95x120x15 Cao su nitrile      

 

Xem thêm: Thông số phớt chắn dầu NOK TCN

DANH MỤC

Video