• Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5

Phớt máy bơm Eagle Burgmann

Phớt máy bơm nước công nghiệp Cartex-SN

Mã: Cartex-SN

Hãng xs: Eagle Burgmann

Bảo hành: 12 tháng

Phớt bơm dầu nóng M32N

Mã: M32N69-38-00-R (AQ1VGG)

Hãng xs: Eagle Burgmann - Đức

Bảo hành: 12 tháng

Phớt bơm hóa chất Eagle Burgmann H74D

Mã: H74D

Hãng xs: Eagle Burgmann - Đức

Bảo hành: 12 tháng

Phớt cơ khí Eagle Burgmann MG912

Mã: MG912

Hãng xs: Eagle Burgmann - Đức

Bảo hành: 12 tháng

Phớt bơm Eagle Burgmann HJ92N

Mã: HJ92N

Hãng xs: Eagle Burgmann - Đức

Bảo hành: 12 tháng

Phớt máy bơm nước công nghiệp

Mã: M37GN

Hãng xs: Eagle Burgmann - Đức

Bảo hành: 12 tháng

Phớt cơ khí Eagle Burgmann MG13

Mã: MG13

Hãng xs: Eagle Burgmann - Đức

Bảo hành: 12 tháng

Phớt máy bơm Eagle Burgmann MG12

Mã: MG12-28-G6 (Q1Q1VGG)

Hãng xs: Eagle Burgmann - Đức

Bảo hành: 12 tháng

Phớt bơm Eagle Burgmann HA211

Mã: HA211/55-00 (Q1Q1EGG)

Hãng xs: Eagle Burgmann - Đức

Bảo hành: 12 tháng

Phớt máy bơm nước công nghiệp

Phớt máy bơm nước công nghiệp KSB

Mã: KSB H75/85-G115

Hãng xs: Korea; China

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt máy bơm nước công nghiệp Lowara

Mã: BT-RN; 155, Roten 3

Hãng xs: Korea

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt máy bơm nước công nghiệp Viking

Mã: 560A

Hãng xs: Korea

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt máy bơm Shanghai Kaiquan

Mã: M74S2/110-G95A

Hãng xs: Shanghai Kaiquan

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt máy bơm chìm ShinMaywa

Mã: 560D/25S; 560D/40X; 560D/50S

Hãng xs: Korea

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm công nghiệp Pentax

Mã: 155

Hãng xs: Korea

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt máy bơm công nghiệp Grundfos

Mã: CR, MG13, M7N; HJ92N

Hãng xs: Korea

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt máy bơm công nghiệp Ebara

Mã: EA-262-35; HF-35, EAN-40

Hãng xs: Korea

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt máy bơm nước công nghiệp CNP

Mã: CDLA-16/WBF14

Hãng xs: CNP

Bảo hành: 12 tháng

Phớt chắn dầu-chịu nhiệt

Phớt chắn dầu NOK TC

Mã: NOK-TC

Hãng xs: NOK

Bảo hành:

Phớt chắn dầu Akoken Oil Seal

Mã:

Hãng xs: Akoken

Bảo hành:

Phớt chắn dầu TC

Mã:

Hãng xs:

Bảo hành:

Phớt chắn dầu đơn PTFE Oil Seal

Mã: PTFE Oil Seal

Hãng xs:

Bảo hành:

Phớt chắn dầu kép PTFE Oil Seal

Mã:

Hãng xs:

Bảo hành:

Phớt Máy cày và Máy nông nghiệp

Mã:

Hãng xs:

Bảo hành:

Phớt chặn dầu máy nén khí trục vít

Mã: 45 x 65 x 10

Hãng xs: BUMA, SKOTT

Bảo hành: 6 Tháng

Phớt chặn dầu máy nén khí

Mã: 80 x 100 x10

Hãng xs: Akoken, SKOTT

Bảo hành: 6 Tháng

Phớt chặn dầu inox

Mã: 80 x 100 x12

Hãng xs: BUMA, SKOTT

Bảo hành: 6 Tháng

Phớt làm kín trục, phớt mặt chà

Phớt làm kín cơ khí MG12

Mã: MG12, KSB2-28, MG12S28

Hãng xs: Seoul Teck

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm MG 1, Phớt làm kín MG1, Seal làm kín Mg1

Mã: MG1

Hãng xs: Seoul Teck

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt làm kín cơ khí MG13

Mã: MG 13

Hãng xs: Seoul Teck

Bảo hành: 12 Tháng

Gioăng phớt cao su chắn dầu O-Ring Seal

Mã: O-ring

Hãng xs: FBU

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm 2100, Phớt cơ khí 2100, Phớt làm kín 2100

Mã: 2100

Hãng xs: Seoul Teck

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm cơ khí Roten 3, Phớt bơm công nghiệp Uniten 3

Mã: Roten 3, Uniten 3, Type 17D

Hãng xs: Seoul Teck

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt làm kín trục M7N

Mã: M7N

Hãng xs: Seoul Teck

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm108, phớt cơ khí 108, Phớt làm kín 108

Mã: 108

Hãng xs: Seoul-Tech

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm HA211, Phớt làm kín 250, Phớt cơ khí 2500

Mã: 1527, 250, 2500, HA211

Hãng xs: Seoul-Tech

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt cơ khí, phớt lò xo

Phớt máy bơm xăng, dầu

Mã: NU43

Hãng xs: Korea

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt máy bơm hóa chất, acid

Mã: 10R

Hãng xs: Korea

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm ngành dệt, nhuộm

Mã: B1

Hãng xs: FBU

Bảo hành: 12 tháng

Phớt bơm nước công nghiệp

Mã: Cartex SN/35

Hãng xs: Seoul-Tech

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm ngành giấy, bột giấy

Mã: SE2-AP-40-QRVQ

Hãng xs: FBU - China

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm dầu nóng, nước nóng

Mã: BT-FN/22

Hãng xs: Roten- Italia

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm ngành thực phẩm, đồ uống

Mã: Roten 5-33-X

Hãng xs: Roten-Italia

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm nước thải, xử lý nước thải

Mã: MG1/90-G28-A1-Q1Q1PGG

Hãng xs: Burgmann - Đức

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm nước biển, nước có độ măn cao

Mã: 2550 Seal

Hãng xs: FBU - China

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt Eagle Burgmann và John Crane

Phớt bơm ED560

Mã: ED 560

Hãng xs: Burgmann

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm BT- RN

Mã: BT-RN

Hãng xs: Burgmann

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm M7N, M74

Mã: M7N, M74, M74D

Hãng xs: Burgmann

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm MG912

Mã: MG912

Hãng xs: Burgmann

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm 155 (BT- FN)

Mã: 155 (BT- FN)

Hãng xs: Burgmann

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm 2100, 2100K, 2100N

Mã: 2100, 2100K, 2100N

Hãng xs: John Crane

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm Type 21

Mã: Type 21

Hãng xs: John Crane

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm M2N

Mã: M2N

Hãng xs: John Crane

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm 58B/59B

Mã: 58B/59B

Hãng xs: Burgmann

Bảo hành: 12 Tháng

Vòng bi máy CNC, Robotic

BÌNH MINH SEALTECH: giải pháp PHỚT CƠ KHÍ - PHỚT MÁY BƠM tối ưu