• Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5

Hộp giảm tốc

Hộp giảm tốc trục thẳng

Mã: R Series

Hãng xs: SEW

Bảo hành: 12 tháng

Động cơ giảm tốc trục vuông góc

Mã: K Series

Hãng xs: SEW

Bảo hành: 12 Tháng

Hộp giảm tốc trục song song

Mã: F Series

Hãng xs: SEW

Bảo hành: 12 Tháng

Trục giảm tốc bánh vít vuông góc

Mã: S Series

Hãng xs: SEW

Bảo hành: 12 Tháng

Hộp giảm tốc trục vuông góc

Mã: V / B Series

Hãng xs: SEW

Bảo hành: 12 Tháng

Hộp giảm tốc trục song song

Mã: H

Hãng xs: SEW

Bảo hành: 12 Tháng

Động cơ giảm tốc Cyclodal

Mã: BWD, XWD

Hãng xs: Guomao

Bảo hành: 12 Tháng

Động cơ giảm tốc Cyclodal

Mã: BLD, XLD

Hãng xs: Guomao

Bảo hành: 12 tháng

Hộp giảm tốc trục vuông góc

Mã: DBY, DCY

Hãng xs: Guomao

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt làm kín cơ khí, phớt làm kín bơm

Phớt bơm MG12; Phớt cơ khí Mg12, KSB2-28, MG12S28

Mã: MG12, KSB2-28, MG12S28

Hãng xs: Seoul Teck

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm MG 1, Phớt làm kín MG1, Seal làm kín Mg1

Mã: MG1

Hãng xs: Seoul Teck

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm MG13; Seal làm kín MG13, Phớt cơ khí MG13

Mã: MG 13

Hãng xs: Seoul Teck

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm 2100, Phớt cơ khí 2100, Phớt làm kín 2100

Mã: 2100

Hãng xs: Seoul Teck

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm cơ khí Roten 3, Phớt bơm công nghiệp Uniten 3

Mã: Roten 3, Uniten 3, Type 17D

Hãng xs: Seoul Teck

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm M7N, Phớt bơm cơ khí M7N, Seal làm kín M7N

Mã: M7N

Hãng xs: Seoul Teck

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm108, phớt cơ khí 108, Phớt làm kín 108

Mã: 108

Hãng xs: Seoul-Tech

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm HA211, Phớt làm kín 250, Phớt cơ khí 2500

Mã: 1527, 250, 2500, HA211

Hãng xs: Seoul-Tech

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm 106, Phớt cơ khí 106, phớt làm kín 106

Mã: 106

Hãng xs: Seoul-Tech

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt Burgmann và John Crane

Phớt bơm ED560

Mã: ED 560

Hãng xs: Burgmann

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm BT- RN

Mã: BT-RN

Hãng xs: Burgmann

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm MG1, MG12, MG13

Mã: MG1, MG12, MG13

Hãng xs: Burgmann

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm M7N, M74

Mã: M7N, M74, M74D

Hãng xs: Burgmann

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm M74D

Mã: M74D

Hãng xs: Burgmann

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm MG912

Mã: MG912

Hãng xs: Burgmann

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm 155 (BT- FN)

Mã: 155 (BT- FN)

Hãng xs: Burgmann

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm 560A

Mã: 560A

Hãng xs: Burgmann

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm 2100, 2100K, 2100N

Mã: 2100, 2100K, 2100N

Hãng xs: Burgmann

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt máy bơm - Phớt bơm công nghiệp

Phớt máy bơm dầu hai trục vít

Mã: NU43

Hãng xs: Korea

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt máy bơm ShinMaywa

Mã: ED560, MG1

Hãng xs:

Bảo hành:

Phớt máy bơm Dragon

Mã: MCM 250

Hãng xs: Seoul-Tech

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt máy bơm Teral

Mã: C4R

Hãng xs: Korea

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt máy bơm Wilo

Mã: EMU

Hãng xs: Korea

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt máy bơm Matra

Mã: 2301

Hãng xs: Korea

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt máy bơm Tsurumi

Mã: 2301

Hãng xs: Korea

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt máy bơm Alfa Laval

Mã: 2301

Hãng xs: Korea

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt máy bơm Sundyne

Mã: 60A-51D;

Hãng xs: Korea

Bảo hành: 12 Tháng

phớt mặt chà, phớt cơ khí

Phớt bơm Acid

Mã: 10R

Hãng xs: Korea

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm KSB, Kaiquan

Mã: M7N, M74, M74D

Hãng xs: Korea

Bảo hành: 12 Tháng

Phơt bơm Lowara

Mã: BT-RN

Hãng xs: Korea

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm Vinking

Mã: 560A

Hãng xs: Korea

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm Groudfos trục ngang

Mã: MG1 MG12, MG13

Hãng xs: Korea

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm chìm Shinmaywa

Mã: ED560

Hãng xs: Korea

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm Pentax

Mã: 155

Hãng xs: Korea

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm Groudfos trục đứng

Mã: CR

Hãng xs: Korea

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt bơm Ebara

Mã: 2100, 2100K

Hãng xs: Korea

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt chèn cơ khí, Phớt gương

Polyterafluoroethylene

Mã: PTFE, TEFLON

Hãng xs: FBU

Bảo hành: 12 Tháng

Carbon Graphite

Mã: CAR

Hãng xs: FBU

Bảo hành: 12 Tháng

Tungsten Carbide Seals

Mã: TC

Hãng xs: FBU

Bảo hành: 12 Tháng

Lo xo

Mã: Springs

Hãng xs: FBU

Bảo hành: 12 Tháng

Gốm Silicon Carbide

Mã: SiC, SSiC

Hãng xs: FBU

Bảo hành: 12 Tháng

O-Ring Rubber

Mã: O-ring

Hãng xs: FBU

Bảo hành: 12 Tháng

Ceramic Seals

Mã: Ceramic

Hãng xs: FBU

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt cơ khí 174128 cho Bơm IMO

Mã: 174128

Hãng xs: FBU

Bảo hành: 12 tháng

Phớt GSM cho bơm Goulds 3196 và Durco MARK III

Mã: GSM Seal

Hãng xs: Seoul-Tech

Bảo hành: 12 Tháng

Phớt máy nén khí - compressor shaft seals

Phớt chặn dầu máy nén khí trục vít

Mã: 45 x 65 x 10

Hãng xs: BUMA, SKOTT

Bảo hành: 6 Tháng

Phớt chặn dầu máy nén khí

Mã: 80 x 100 x10

Hãng xs: BUMA, SKOTT

Bảo hành: 6 Tháng

Phớt chặn dầu inox

Mã: 80 x 100 x12

Hãng xs: BUMA, SKOTT

Bảo hành: 6 Tháng

Phớt inox 2 môi máy nén khí

Mã: 95 x110 x13

Hãng xs: BUMA, SKOTT

Bảo hành: 6 Tháng

Phớt chặn dầu máy nén khí

Mã: Phớt 3 môi, 1 môi chặn bụi, 2 môi chặn dầu

Hãng xs: BUMA, SKOTT

Bảo hành: 6 Tháng

Phớt làm kín máy PTFE Lip Seals

Mã: 70 x 90 x12

Hãng xs: BUMA, SKOTT

Bảo hành: 6 Tháng

GHH Rand CF75D8 Repair Kit Screw Air Compressor Spare Parts

Mã: 40x60x8

Hãng xs: Buma

Bảo hành: 6 Tháng

GHH Rand CE55RW Repair Kit Screw Air Compressor Spare Parts

Mã: CDL 90 x110 x12

Hãng xs: Buma

Bảo hành: 6 Tháng

Rotorcomp EVO15/EVO15-G Screw Compressor Air End Shaft Sealing Ring

Mã: CDL 50 x 80 x12

Hãng xs: Buma

Bảo hành: 6 Tháng