• Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5

Phớt máy bơm nước công nghiệp KSB

Mã sp: KSB H75/85-G115 Hãng sx: Korea; ChinaBảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

BÌNH MINH SEALTECH

Số 17, Ngõ 50, Trung Yên 9, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

  • +84 912040565
  • +84 24 66624658
  • binhminhkd247@gmail.com; namhopso@gmail.com
  • namnaphaco

Phớt máy bơm nước công nghiệp trục đứng, trục ngang, bơm chìm KSB

Bình Minh SealTech cung cấp Phớt máy bơm nước công nghiệp KSB, phớt bơm trục ngang KSB, Phớt máy bơm trục đứng KSB, phớt bơm chìm nước thải KSB và các loại phớt cơ khí cho máy bơm công nghiệp của các hãng bơm Grundfos, Matra, Tsurumi, Pentax, Saer, Foras, Flyg, Allweiller, ABS, Alfa – Laval, Shinko-seiki, Sihi, Viking, Tuthill, KSB, Lowara, Goulds, Ebara, Wilo, và cung cấp các loại phớt bơm công nghiệp, phớt chắn dầu chịu nhiệt, phớt đặc chủng theo yêu cầu của quý khách hàng.

phớt máy bơm KSB

Phớt máy bơm nước công nghiệp KSB

 

Hãng máy bơm KSB Đức sản xuất các loại máy bơm trục đứng, trục ngang, bơm chìm nước thải ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp.

Model phớt máy bơm nước công nghiệp KSB

TT

Version

Hình ảnh

Vật liệu

Model bơm

1

BT-FN,

155,

Roten 3, M37G,

MG12-G6

22mm

CA/CE/NBR

CA/CE/FPM

Ca/Ce/EPDM

Sic/Sic/FPM

TC/TC/FPM

32-125/160/200

40-125/160/200

50-125/160/200
65-125

65-160/7,5/9,2/11

2

BT-FN,

155,

Roten 3, M37G

30mm

CA/CE/NBR

CA/CE/FPM

Ca/Ce/EPDM

Sic/Sic/FPM

TC/TC/FPM

65-160/15

65-200/250

80-160/200

3

BT-FN,

155,

Roten 3,

M37G

35mm

CA/CE/NBR

CA/CE/FPM

Ca/Ce/EPDM

Sic/Sic/FPM

TC/TC/FPM

80-250

 

Một sô loại phớt máy bơm nước công nghiệp KSB

KSB ETA and SY Series Pumps: SY, SYA, SYN, SYT

KSB ETA Series centrifugal Pumps

KSB AMA,KRT,SEWA, Series Waster-Warter Pumps

KSB  part no. 433; type KMB13S2/28-G9; Material: Q1Q1KY7G

KSB  part no.433.1; type KU 038 S-M7G49; Material: Q1Q1K9GG-G

KSB  part no.433.2; type KU 038 S-M7N; Material: Q1BVGG

KSB  part no.433.1; type KU 048 S-M7G49; Material: Q1Q1K9GG-G

KSB  part no.433.2; type KU 048 S-M7N;Material: Q1BVGG

KSB  part no.433; type NU 028 SO-1; Material: BQ1EGG

KSB  part no.433; type NU 038 SO-1; Material: BQ1EGG

KSB  part no.433; type KU 028 SO-1; Material:Q1Q1X4GG

KSB  part no.433; type NU 038 SO-1; Material: Q1Q1X4GG

KSB  /MG13/28-G60-U3U3X4GG; (PUMP:ETABLOC GN50-160/1102 G9 SP)

KSB  PART NO.433;  KU022SO-1,Q1Q1X4GG

KSB  PART NO.433; KU022SO-1, Q1Q1X4GG 1044568

KSB  Nr:01 049345 part no.433.1; type KU 048 S - M7G49;  Material: Q1Q1K9GG-G;

Pump type: ETANORM-C 125-315 DW; serial no.4-912-160 429

KSB  Nr:00 135093 part no.433.2; type KU 048 S - M7N; Material: Q1BVGG; as above

KSB  Nr:01 049343 part no.433.1; type KU 038 S-M7G49; Material: Q1Q1K9GG-G; pump type ETANORM-C 80-250 DW;serial no.4-912-160 436

KSB  Nr: 00135092 part no. 433.2; type KU 038 S-M7N; Material: Q1BVGG; as above

KSB  Nr: 01044570 part no. 433;  type NU 028 SO-1; Material:  Q1Q1X4GG ;pump type Etanorm C050-200 C10; Com. no. 9970481454

KSB  part no.433.1; type KU 048 S - M7G 49; Material: Q1Q1K9GG-G; pump type: ETANORM-C

KSB  part no.433.2; type KU 048 S - M7N; Material: Q1BVGG; as above

KSB  part no.433.1; type KU 038 S-M7G49; Material: Q1Q1K9GG-G; pump type ETANORM-C 80-25

KSB  part no.433.2; type KU 038 S-M7N; Material: Q1BVGG;  as above

KSB-MG1S3/22-G61,BQ1EGG;  KSB-MG1S3/22-G61,Q1Q1EGG;  KSB-MG1S3/22-G61,Q1Q1VGG;  KSB-MG1S3/22-G61,Q1Q1X4GG;

MG1S3/22-G61; U3U3VGG;  MG1S3/22-G61,U3U3X4GG;  KSB-MG12/28-G60 BQ1EGG;  KSB-MG12/28-G60,Q1Q1EGG;

KSB-MG12/28-G60,Q1Q1VGG; KSB-MG12/28-G60,Q1Q1X4GG; MG12/28-G60,U3U3VGG; MG12/28-G60,U3U3X4GG;

KSB-MG13/38-G60, BQ1EGG;  KSB-MG13/38-G60, Q1Q1EGG;  KSB-MG13/38-G60, Q1Q1VGG;

KSB-MG13/38-G60, Q1Q1X4GG;  MG13/38-G60, U3U3VGG;  MG13/38-G60, U3U3X4GG,  MG37GN85/22-00, Q12Q1M1GG;

M37GN85/28-00-R, Q12Q1M1GG,  M32N69/28-00-R, AQ1VGG,  M377S8/20-00-R, U1U1VGE;  M2S8/20-00-R BSVGG,

MG1/20-GX, AU31EGG, M2S8/20-00-R, BVEGG; KSB-MG1S3/22-G61, Q1Q1X4GG, KSB-MG1S3/22-G61, U3U3VGG;

KSB-MG1S3/22-G61   BQ1EGG; M377S22/25-00-R, U1U1VGE; M2S19/25-00-R, BVEGG, M2S22/25-00-R, BSVGG;

MG12/28-G60 U3U3VGG, KSB-MG12/28-G60, BQ1EGG; KSB-MG12/28-G60, Q1Q1X4GG; KSB-MG1S6/28-G61, Q1Q1EGG;

KSB-MG1S6/28-G61, Q1Q1X4GG, KSB-MG1S6/28-G61, BQ1EGG,  MG13/28-G60, U3U3VGG; RMG13/28-G606, U3BEGG,

KSB-MG13/38-G60, Q1Q1X4GG; KSB-MG13/38-G60, Q1Q1EGG;  KSB-MG13/38-G60; BQ1EGG; MG13/38-G60; U3U3VGG,

RMG13/38-G606, U3BEGG, KSB-MG13/48-G60; Q1Q1EGG, KSB-MG13/48-G60, Q1Q1X4GG; KSB-MG13/48-G60, BQ1EGG;

MG13/48-G60, U3U3VGG; M32N69/48-00-R; AQ1EGG; KSB-MG13/48-G60; Q1Q1EGG; KSB-MG1S6/28-G61; BQ1EGG;

KSB-MG1S6/28-G61; Q1Q1EGG; KSB-MG1S6/28-G61; Q1Q1VGG;  KSB-MG1S6/28-G61; 

KU 038 S-M7G49; Material: Q1Q1 K9GG-G  01049343 

KU 038 S-M7N; Material: Q1BVGG  00135092 

KU 048 S-M7G49; Material: Q1Q1K9GG-G  01049345

KU 048 S-M7N; material: Q1BVGG  00135093 

KU 028 SO-1; Material: Q1Q1X4GG 01044569 

KU 038 SO-1; Material: Q1Q1X4GG 01044571

M7/38-G49 Q1Q1K9GG; 036700000; 1000120418

M7N/38-00 Q1BVGG; 002668006; 1000029274

M7/48-G49 Q1Q1K9GG; 036701000; 1000120423 

M7N/48-00 Q1BVGG; 003807260; 1000034628

MG12/28-G60 Q1Q1X4GG; 023380006; 1000089416

MG13/38-G60 Q1Q1X4GG; 019999005; 1000080424.

MG1/65-Z Q1Q1PGG;

M7N/40-00 AQ1VGG;

1D56-H75/95-VINA-49;

KSB-Gleitringdichtung C065M0-4EB SP Q1Q1VGG. Artikelnummer: TR.18049773981. Hersteller-Art.Nr.: 18041872. (0 Kundenmeinungen);

M32N/45-00-R BSVGG

11-M7N4/90-00 Q2Q2VGG

M7N/40-00 AQ1VGG

M7N/60-00 AQ1VGG

M7N/70-00 AQ1VGG

25-HJ977GNT1/50-00 Q22Q22M1GG

H75N/35-00 AQ1EGG

M32N69/38-00-R AQ1VGG

HJ92N/22-00 BQ1EGG

eMG12/25-G6 B/ESIC-Q7 EGG/Y10-WA

M74-D/75-00 Q1Q1VGG-SBVGG

M7N/60-00 SBVGG

HJ92N/35-00 BQ1VGG

11-M7N4/90-00 Q1Q1VGG

M74-D/75-00; Q1Q1VGG-Q1BVGG

EMG1/30-G6 ESIC-Q7/ESIC-Q7 VGG/Y10

M7N4/48-00 Q1Q1VGG

MS37/65-G60 Q1Q1PGG

eMG1/55-G6 ESIC-Q7/ESIC-Q7 VGG/Y10

eMG1/38-G6 ESIC-Q7/ESIC-Q7 EGG

eMG1/85-G6 ESIC-Q7/ESIC-Q7 VGG/Y10:

eMG1/80-G6 B/ESIC-Q7 VGG/Y10

EMG1/90-G28 ESIC-Q7/ESIC-Q7 VGG/Y10

MS30/100-00 EBPGG

eMG12/14-G6 A/ESIC-Q7VGG/Y10

M32N69/38-00-R AQ1EGG

eMG12/45-G6 A/ESIC-Q7VGG/Y10

HJ92N/48-00 BQ1VGG

M3N/45-00-R BSVGG

MG1S6/28-G61 BQ1EGG

EMG13/28-G6 ESIC-Q7/ESIC-Q7 VGG/Y10

eMG12/33-G6 B/ESIC-Q7 EGG/Y10-WA

LDY075 Q12Q12VGG-BUME7BPGG ET10208

eMG12/33-G6 B/ESIC-Q7 EGG/Y10-WA

LMA290 055VZVVS Drawing: LL-0300820

eMG1/75-G6 ESIC-Q7/ESIC-Q7 EGG/Y10-WA

eMG1/65-G6 ESIC-Q7/ESIC-Q7/VGG/Y10

 

Liên hệ mua Phớt máy bơm nước công nghiệp trục đứng, trục ngang, bơm chìm KSB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN BÌNH MINH 
Địa chỉ: Số 17, Ngõ 50, Trung Yên 9, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Hotline/Zalo: +84 912 040 565 

Email: binhminhkd247@gmail.com 
Điện thoại: +84 24 66624658 Skype: namnaphaco 

Phớt máy bơm nước công nghiệp Lowara NEW

Phớt máy bơm nước công nghiệp Lowara

Phớt máy bơm nước công nghiệp Lowara 

Chúng tôi cung cấp Phớt máy bơm công nghiệp cho các loại máy bơm hãng Lowara, một thương hiệu máy bơm nước chủ lực của tập đoàn Xylem. 
Máy bơm nước công nghiệp Lowara được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: cấp thoát nước cho building, nhà máy, khu công nghiệp, xử lý nước, tưới tiêu. 
Khi cần thay thế phớt máy bơm Lowara và các loại phớt máy bơm nước công nghiệp, quý khách liên hệ Bình Minh SealTech chúng tôi để được tư vấn và có giải pháp tối ưu.

Phớt máy bơm nước công nghiệp Viking NEW

Phớt máy bơm nước công nghiệp Viking

Phớt máy bơm nước công nghiệp Viking 

Chúng tôi cung cấp phớt cho máy bơm nước công nghiệp Viking và nhiều hãng bơm nước công nghiệp như Grundfos, Matra, Tsurumi, Pentax, Saer, Foras, Flyg, Allweiller, ABS, Alfa – Laval, Shinko-seiki, Sihi, Viking, Tuthill, KSB, Lowara, Goulds, Ebara, Wilo, KSB.

Phớt máy bơm nước công nghiệp, phớt cơ khí, phớt chắn dầu chịu nhiệt, phốt bơm các loại chúng tôi cung cấp từ nguồn chính hãng từ Johncrane, Eagle Burgmann, Flowserve, Roten, ANGA, AESSEAL, Latty, Roplan, Sealol,Vulcan, Chesterton, Sterling, Umbra and US seals, và các chủng loại phớt máy bơm nước công nghiệp theo yêu cầu quý khách.

Phớt máy bơm Shanghai Kaiquan NEW

Phớt máy bơm Shanghai Kaiquan

Phớt máy bơm nước công nghiệp Shanghai Kaiquan

Bình Minh SealTech cung cấp phớt cơ khí, phốt bơm cho các loại máy bơm nước công nghiệp và các máy công nghiệp Shanghai Kaiquan: như phớt bơm chìm hút nước thải Kaiquan, phớt cho máy khuấy chìm Kaiquan, phớt máy bơm bùn, chất thải Kaiquan, phớt bơm nước chữa cháy Kaiquan, phớt bơm nước ly tâm Kaiquan..

Các loại Phớt máy bơm nước công nghiệp, phớt cơ khí, phớt chắn dầu chịu nhiệt độ cao.. mà chúng tôi cung ứng, được ứng dụng cho các loại máy bơm nước công nghiệp, máy khuấy, máy nén khí, máy hút, máy bơm chân không và nhiều lại động cơ, ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp

Phớt máy bơm chìm ShinMaywa NEW

Phớt máy bơm chìm ShinMaywa

Phớt bơm chìm - phớt máy bơm chìm nước thải ShinMaywa 

Bình Minh Seatech cung cấp phớt máy bơm chìm ShinMaywa, phớt bơm chìm nước thải ShinMaywa, các loại phớt cơ khí, phớt máy bơm nước công nghiệp, phớt máy khuấy, phớt máy thổi khí cho các loại máy bơm hãng ShinMaywa và các hãng bơm nước công nghiệp.

Phớt máy bơm Pentax NEW

Phớt máy bơm Pentax

Phớt máy bơm Pentax, phớt máy bơm nước Pentax các loại

Phớt máy bơm Pentax được sử dụng cho Máy bơm nước Pentax, một trong những dòng máy bơm nhập khẩu uy tín và chất lượng số 1 trên thị trường hiện nay, đây là dòng máy bơm có xuất xứ từ Italy và là dòng máy bơm có thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới.
Bình Minh SeaTech cung cấp các loại phớt cơ khí, phớt máy bơm nước công nghiệp, phớt máy bơm cứu hỏa, phớt máy bơm trục đứng, phớt  máy bơm nước trục ngang, phớt máy bơm bùn pentax, phớt máy bơm bán chân không pentax.. và các loại phớt máy bơm nước công nghiệp, triển khai cung ứng trên toàn quốc

Phớt máy bơm công nghiệp Grundfos NEW

Phớt máy bơm công nghiệp Grundfos

Phớt máy bơm Grundfos - Phớt bơm công nghiệp Grundfos

Máy bơm nước công nghiệp Grundfos là sản phẩm máy bơm cao cấp, có chất lượng hàng đầu thế giới hiện nay, ít tốn chi phí bảo trì bảo dưỡng hằng năm cho máy bơm. Có những loại máy bơm có khả năng hoạt động tốt từ 5 đến 10 năm 
Bình Minh SealTech cung cấp Phớt máy bơm nước công nghiệp, phớt cơ khí cho máy bơm Grundfos các loại như: Máy bơm tăng áp Grundfos, máy bơm nước trục ngang Grundfos, máy bơm trục đứng Grundfos, máy bơm chìm nước thải Grundfos, máy bơm chìm hỏa tiễn Grundfos và các loại máy bơm công nghiệp.

Phớt máy bơm công nghiệp Ebara NEW

Phớt máy bơm công nghiệp Ebara

Phớt máy bơm nước công nghiệp Ebara  

Phớt máy bơm nước công nghiệp Ebara, phớt bơm Ebara hay phốt bơm Ebara là loại phớt máy bơm nước công nghiệp với lò xo hình nón BT-FN và BT-FN.NU. Để mua phớt máy bơm EBARA, bạn cần biết ký hiệu loại "BT / FN" hoặc model máy bơm. Phớt cơ khí của chúng tôi được chọn trên model phớt, trên số model của máy bơm EBARA hoặc trên nhãn hiệu Burgmann, Roten, AESSEAL và các nhà sản xuất phớt cơ khí khác. 

Chúng tôi cung cấp các loại phớt máy bơm nước công nghiệp của các hãng bơm Grundfos, Matra, Tsurumi, Pentax, Saer, Foras, Flyg, Allweiller, ABS, Alfa – Laval, Shinko-seiki, Sihi, Viking, Tuthill, KSB, Lowara, Goulds, Ebara, Wilo, KSB, và các loại phớt theo yêu cầu của quý khách hàng.

Phớt  máy bơm nước công nghiệp CNP NEW

Phớt máy bơm nước công nghiệp CNP

Phớt máy bơm CNP trục đứng, Phớt máy bơm CNP trục ngang

Máy bơm nước công nghiệp CNP thường được dùng cấp nước chung cư cao tầng, cấp nước thành phố, thủy lợi, kỹ thuật hóa dầu, xử lý nước công nghiệp, lọc nước, công nghiệp dược phẩm, nồi hơi, bơm bù áp cho hệ thống phòng cháy chữa cháy, được sản xuất theo công nghệ hiện đại của châu Âu

Bình Minh Seatech cung cấp các loại phớt máy bơm nước công nghiệp cho máy bơm CPN trục đứng, máy bơm CNP trục ngang, phớt máy bơm, phớt cơ khí cho các hãng bơm nước công nghiệp.

Phốt cơ khí máy bơm Sulzer NEW

Phốt cơ khí máy bơm Sulzer

Phốt cơ khí máy bơm Sulzer - phớt máy bơm Sulzer

Phớt máy bơm - Phốt cơ khí máy bơm Sulzer được thiết kế chủ yếu được sử dụng trong kỹ thuật hóa học, sản xuất bột giấy, sấy khô bột giấy, sàng lọc bột giấy và xử lý nước thải.  Phốt cơ khí được thiết kế đặc biệt cho dòng máy bơm Sulzer APP và APT và máy bơm quét. Ngoài ra chúng tôi chuyên cung cấp các loại phốt cơ khí, phớt làm kín, phớt máy bơm nước công nghiệp, máy khuấy hệ thùng kín, phớt chịu nhiệt, phớt chịu hóa chất, phớt chịu dầu, phớt bạc chà, phớt đặc chủng cho các bơm nước hãng Grundfos, Ebara, Wilo, KSB, Matra, Tsurumi, Pentax, ABS, Alfa – Laval, Viking, KSB, Lowara, Goulds và các loại phớt theo yêu cầu của quý khách hàng.

Phớt máy bơm Dragon NEW

Phớt máy bơm Dragon

Phớt máy bơm - Phốt bơm nước Dragon 

Chúng tôi chuyên cung cấp Phớt máy bơm nước Dragon, các loại phớt máy bơm, phớt cơ khí, phớt làm kín, phớt của máy bơm công nghiệp, máy khuấy hệ thùng kín, phớt chịu nhiệt, phớt chịu hóa chất, phớt chắn dầu chịu nhiệt độ cao, phớt Ptfe,, phớt bạc chà, phớt đặc chủng…  của các hãng Johncrane, Eagle Burgmann, Flowserve, Roten, ANGA, AESSEAL, Latty, Roplan, Sealol ,Vulcan, Chesterton, Sterling, Umbra and US seals.
 
Chúng tôi cung cấp phớt máy bơm nước cho máy bơm nước Dragon và các loại phớt máy bơm nước công nghiệp, phớt cơ khí cho các thương hiệu máy bơm đang sử dụng tại Việt Nam

Phốt máy bơm nước Teral NEW

Phốt máy bơm nước Teral

Phốt máy bơm công nghiệp - Phốt bơm nước Teral

Chúng tôi chuyên cung cấp Phốt máy bơm công nghiệp, phớt bơm trục đứng, phớt bơm trục ngang, phớt bơm chìm Teral, các loại phốt bơm, phớt cơ khí, phớt làm kín, phớt máy bơm nước công nghiệp, máy khuấy hệ thùng kín, phớt chịu nhiệt, phớt chịu hóa chất, phớt chịu dầu, phớt bạc chà, phớt đặc chủng của các hãng Johncrane, Eagle Burgmann, Flowserve, Roten, ANGA, AESSEAL, Latty, Roplan, Sealol ,Vulcan, Chesterton, Sterling, Umbra and US seals.

Cung cấp các loại phốt bơm, phớt cơ khí cho máy bơm Teral, các hãng bơm nước Grundfos, Matra, Tsurumi, Pentax, ABS, Alfa – Laval, Viking, KSB, Lowara, Goulds, Ebara, Wilo, KSB và các loại phớt theo yêu cầu của quý khách hàng.

Phớt máy bơm nước công nghiệp Wilo NEW

Phớt máy bơm nước công nghiệp Wilo

Phớt máy bơm nước công nghiệp Wilo

Chúng tôi cũng cung cấp phớt máy bơm nước công nghiệp Wilo và các phụ kiện phớt cơ khí, phớt bơm công nghiệp, phớt chắn dầu chịu nhiệt PTFE.. để sử dụng bảo trì. Sự kết hợp vật liệu đa dạng cho phép chúng tôi các loại phớt máy bơm nước cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, như xử lý nước, chế biến thực phẩm, hóa dầu, năng lượng, bột giấy và giấy, dược phẩm, ô tô, hàng hải, v.v…

Trong thị trường ngày càng cạnh tranh ngày nay, Bình Minh SealTech tập trung cao để đáp ứng nhu cầu của khách hàng không chỉ bởi chất lượng và giá cả, mà còn bởi dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi hoan nghênh yêu cầu của bạn và mong được làm việc với bạn.

Phớt máy bơm trục đứng Matra NEW

Phớt máy bơm trục đứng Matra

Phớt máy bơm trục đứng-phớt máy bơm nước công nghiệp Matra

Các loại phơt máy bơm trục đứng Matra, Phớt máy bơm nước công nghiệp Matra được cung cấp bởi Bình Minh SealTech, hàng chính hãng đủ chủng loại theo từng loại máy bơm Matra.

BÌNH MINH SEALTECH tự hào là đối tác uy tín về việc hợp tác phân phối sản phẩm công nghệ SEAL TECH của các hãng hàng đầu thế giới như: Eagle Burgmann, John Crane, Roten, Fluiten, Akoken, FBU, Seoul Tech, Vulcan .. tại thị trường Việt Nam trong nhiều năm qua.

Phớt máy bơm chìm Tsurumi NEW

Phớt máy bơm chìm Tsurumi

Phớt bơm chìm Tsurumi - Phớt máy bơm nước Tsurumi

Chúng tôi cung cấp Phớt bơm chìm nước thải Tsurumi - Phớt bơm chìm máy bơm Tsurumi và các loại phớt bơm công nghiệp, phớt cơ khí, phớt chắn dầu chịu nhiệt PTFE, phớt chịu hóa chất, phớt chịu dầu, phớt mặt chà, phớt lò xo chặn dầu…của các hãng Johncrane, Eagle Burgmann, Flowserve, Roten, ANGA, AESSEAL, Latty, Roplan, Sealol ,Vulcan, Chesterton, Sterling, Umbra and US seals..

Cung cấp các loại phớt bơm chính hãng và phớt thay thế tương đương cho  máy bơm các hãng: Grundfos, Matra, Tsurumi, Pentax, Saer, Foras, Flyg, Allweiller, ABS, Alfa – Laval, Shinko-seiki, Sihi, Viking, Tuthill, KSB, Lowara, Goulds, Ebara, Wilo, KSB ...

Phớt máy bơm Alfa Laval NEW

Phớt máy bơm Alfa Laval

Phớt máy bơm nước công nghiệp Alfa Laval

Chúng tôi chuyên cung cấp Phớt máy bơm Alfa Laval và các loại phớt máy bơm nước công nghiệp, phớt cơ khí, phớt bơm công nghiệp, phớt chắn dầu chịu nhiệt của các hãng hàng đầu thế giới. Chúng tôi là nhà phân phối các sản phẩm  Eagle Burgmann - hãng phớt cơ khí hàng đầu thế giới - tại Việt Nam

Cung cấp các loại phớt máy bơm nước công nghiệp cho các máy bơm nước các hãng bơm Ebara, Grundfos, Matra, Tsurumi, Pentax, Saer, Foras, Flyg, Allweiller, ABS, Shinko-seiki, Sihi, Viking, Tuthill, KSB, Lowara, Goulds, Wilo, KSB.

Phớt máy bơm Sundyne NEW

Phớt máy bơm Sundyne

Phớt máy bơm nước công nghiệp Sundyne

Chúng tôi cung cấp phớt máy bơm cho các loại máy bơm nước công nghiệp Sundyne tại Việt Nam. Sundyne là thương hiệu nổi tiếng sản phẩm máy bơm và máy nén công nghiệp cho các ngành công nghiệp được sử dụng trong các ngành công nghiệp chế biến, hóa chất, bột giấy và giấy, sản xuất điện, công nghiệp thực phẩm 

Sản phẩm

Video