• Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5

Tên gọi các loại phớt thông dụng

Phớt làm kín, phớt cơ khíphớt mặt chà, phốt làm kínphớt bơm công nghiệpphớt máy bơm, phớt chèn cơ khí

Phớt bơm theo kết cấu

Model phớt cơ khí:

Phớt bơm theo hãng sử dụng:

Phớt bơm theo ứng dụng:

Phớt bơm theo hãng sản xuất:

Vật liệu chế tạo phớt bơm:

DANH MỤC

Video