• Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5

Phớt bơm Groudfos trục đứng

Mã sp: CR Hãng sx: KoreaBảo hành: 12 Tháng

Liên hệ

BÌNH MINH EMC

17 T1, TT 361, Tổ 36, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

  • +84 24 66624658
  • binhminhkd247@gmail.com; namhopso@gmail.com
  • namnaphaco

Grundfos Pump Modle Shaft Size (mm)
CR, CEI, CRN 1s, 1, 3, and 5 12
CR, CEI, CRN 10, 15, and 20 16
CR, CEI, CRN 32, 45, 64, and 90 22

 

HÌNH ẢNH

MODEL PHỚT

VẬT LIỆU

ĐK TRỤC

MG13/28-Z

AQ1EGG, Q1Q1VGG, Q7Q7VGG

28mm

MG13/38-Z

AQ1EGG, Q1Q1VGG, Q7Q7VGG,

38mm

MG13/48-Z

AQ1EGG, Q1Q1VGG, Q7Q7VGG,

48mm

MG13/55-Z

 

58mm

MG13/60-Z

 

60mm

RMG13/28-Z

 

28mm

RMG13/38-Z

 

38mm

RMG13/48-Z

 

48mm

RMG13/55-Z

 

58mm

RMG13/60-Z

 

60mm

HJ92N/28-00

 

28mm

HJ92N/38-00

 

38mm

HJ92N/48-00

 

48mm

HJ92N/55-00

 

58mm

HJ92N/60-00

 

60mm

HJ977GN/28-00

 

28mm

HJ977GN/38-00

 

38mm

HJ977GN/48-00

 

48mm

HJ977GN/55-00

 

58mm

HJ977GN/60-00

 

60mm

M7N/28-00

 

28mm

M7N/38-00

 

38mm

M7N/48-00

 

48mm

M7N/55-00

 

58mm

M7N/60-00

 

60mm

Double Mechanical Seal to suit KTZ Series Submersible Pump.This seals suits pump models: KTZ47.5-50, KTZ47.5-60, KTZ67.5-50, KTZ67.5-60, KTZ411-50, KTZ611-50, KTZ611-60

Burgmann type H7S2 wave spring and H7F2 pumping screw

Grundfos cartridge seals CR series. HQQV and HQQE big stock for fast delivery. Size 12mm,16mm, 22mm. 

Phớt MG1, Phớt MG12, phớt MG13 – G4, G6, G9, G50, G60, G606

Phớt M2N – G9, G6, G4, G60

Phớt M7N, Phớt M74, Phớt H7F2, Phớt H7S– G9, G91, G912

Phớt M74D – G91, G9

Phớt M3N,  Phớt M32N, Phớt M32, Phớt M37G – G9,G91, G6, G4

Phớt MG9, Phớt MG912 - G60

Phớt EA-560

Phớt BIA

Phớt 301 ( BT-AR)

Phớt 155 ( BT-FN)

Phớt HJ92N

Phớt 2100S, Phớt  2100K, Phớt 2100N; (2100-1, 2100-2, 2100-3) BS seat, M Seat

Phớt Type 21 ( NT21) – W seat, N seat

Phớt 58U, 59U – BP seat, BO seat

Phớt bơm Ebara NEW

Phớt bơm Ebara

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại phớt cơ khíphớt làm kínphớt cho bơm công nghiệp,máy khuấy hệ thùng kínphớt chịu nhiệtphớt chịu hóa chấtphớt chịu dầu, phớt bạc chà,phớt đặc chủng… tương đương với các loại phớt của các hãng JohncraneEagle BurgmannFlowserve, RotenANGA, AESSEALLattyRoplanSealol ,Vulcan,

ChestertonSterlingUmbra and US seals. Cung cấp các loại phớt cơ khí của các hãng bơm GrundfosMatraTsurumiPentaxSaerForasFlygAllweillerABSAlfa – LavalShinko-seikiSihi, VikingTuthillKSBLowaraGouldsEbaraWilo, KSB. Bên cạnh đó chúng tôi có thể chế tạo các loại phớt theo yêu cầu của quý khách hàng.

Phớt bơm Pentax NEW

Phớt bơm Pentax

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại phớt cơ khíphớt làm kínphớt cho bơm công nghiệp,máy khuấy hệ thùng kínphớt chịu nhiệtphớt chịu hóa chấtphớt chịu dầu, phớt bạc chà,phớt đặc chủng… tương đương với các loại phớt của các hãng JohncraneEagle BurgmannFlowserve, RotenANGA, AESSEALLattyRoplanSealol ,Vulcan,

ChestertonSterlingUmbra and US seals. Cung cấp các loại phớt cơ khí của các hãng bơm GrundfosMatraTsurumiPentaxSaerForasFlygAllweillerABSAlfa – LavalShinko-seikiSihi, VikingTuthillKSBLowaraGouldsEbaraWilo, KSB. Bên cạnh đó chúng tôi có thể chế tạo các loại phớt theo yêu cầu của quý khách hàng.

Phớt bơm chìm Shinmaywa NEW

Phớt bơm chìm Shinmaywa

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại phớt cơ khíphớt làm kínphớt cho bơm công nghiệp,máy khuấy hệ thùng kínphớt chịu nhiệtphớt chịu hóa chấtphớt chịu dầu, phớt bạc chà,phớt đặc chủng… tương đương với các loại phớt của các hãng JohncraneEagle BurgmannFlowserve, RotenANGA, AESSEALLattyRoplanSealol ,Vulcan,

ChestertonSterlingUmbra and US seals. Cung cấp các loại phớt cơ khí của các hãng bơm GrundfosMatraTsurumiPentaxSaerForasFlygAllweillerABSAlfa – LavalShinko-seikiSihi, VikingTuthillKSBLowaraGouldsEbaraWilo, KSB. Bên cạnh đó chúng tôi có thể chế tạo các loại phớt theo yêu cầu của quý khách hàng.

Phớt bơm Groudfos trục ngang NEW

Phớt bơm Groudfos trục ngang

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại phớt cơ khíphớt làm kínphớt cho bơm công nghiệp,máy khuấy hệ thùng kínphớt chịu nhiệtphớt chịu hóa chấtphớt chịu dầu, phớt bạc chà,phớt đặc chủng… tương đương với các loại phớt của các hãng JohncraneEagle BurgmannFlowserve, RotenANGA, AESSEALLattyRoplanSealol ,Vulcan,

ChestertonSterlingUmbra and US seals. Cung cấp các loại phớt cơ khí của các hãng bơm GrundfosMatraTsurumiPentaxSaerForasFlygAllweillerABSAlfa – LavalShinko-seikiSihi, VikingTuthillKSBLowaraGouldsEbaraWilo, KSB. Bên cạnh đó chúng tôi có thể chế tạo các loại phớt theo yêu cầu của quý khách hàng.

Phớt bơm Vinking NEW

Phớt bơm Vinking

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại phớt cơ khíphớt làm kínphớt cho bơm công nghiệp,máy khuấy hệ thùng kínphớt chịu nhiệtphớt chịu hóa chấtphớt chịu dầu, phớt bạc chà,phớt đặc chủng… tương đương với các loại phớt của các hãng JohncraneEagle BurgmannFlowserve, RotenANGA, AESSEALLattyRoplanSealol ,Vulcan,

ChestertonSterlingUmbra and US seals. Cung cấp các loại phớt cơ khí của các hãng bơm GrundfosMatraTsurumiPentaxSaerForasFlygAllweillerABSAlfa – LavalShinko-seikiSihi, VikingTuthillKSBLowaraGouldsEbaraWilo, KSB. Bên cạnh đó chúng tôi có thể chế tạo các loại phớt theo yêu cầu của quý khách hàng.

Phơt bơm Lowara NEW

Phơt bơm Lowara

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại phớt cơ khíphớt làm kínphớt cho bơm công nghiệp,máy khuấy hệ thùng kínphớt chịu nhiệtphớt chịu hóa chấtphớt chịu dầu, phớt bạc chà,phớt đặc chủng… tương đương với các loại phớt của các hãng JohncraneEagle BurgmannFlowserve, RotenANGA, AESSEALLattyRoplanSealol ,Vulcan,

ChestertonSterlingUmbra and US seals. Cung cấp các loại phớt cơ khí của các hãng bơm GrundfosMatraTsurumiPentaxSaerForasFlygAllweillerABSAlfa – LavalShinko-seikiSihi, VikingTuthillKSBLowaraGouldsEbaraWilo, KSB. Bên cạnh đó chúng tôi có thể chế tạo các loại phớt theo yêu cầu của quý khách hàng.

Phớt bơm KSB, Kaiquan NEW

Phớt bơm KSB, Kaiquan

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại phớt cơ khíphớt làm kínphớt cho bơm công nghiệp,máy khuấy hệ thùng kínphớt chịu nhiệtphớt chịu hóa chấtphớt chịu dầu, phớt bạc chà,phớt đặc chủng… tương đương với các loại phớt của các hãng JohncraneEagle BurgmannFlowserve, RotenANGA, AESSEALLattyRoplanSealol ,Vulcan,

ChestertonSterlingUmbra and US seals. Cung cấp các loại phớt cơ khí của các hãng bơm GrundfosMatraTsurumiPentaxSaerForasFlygAllweillerABSAlfa – LavalShinko-seikiSihi, VikingTuthillKSBLowaraGouldsEbaraWilo, KSB. Bên cạnh đó chúng tôi có thể chế tạo các loại phớt theo yêu cầu của quý khách hàng.

Phớt bơm Acid NEW

Phớt bơm Acid

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại phớt cơ khíphớt làm kínphớt cho bơm công nghiệp,máy khuấy hệ thùng kínphớt chịu nhiệtphớt chịu hóa chấtphớt chịu dầu, phớt bạc chà,phớt đặc chủng… tương đương với các loại phớt của các hãng JohncraneEagle BurgmannFlowserve, RotenANGA, AESSEALLattyRoplanSealol ,Vulcan,

ChestertonSterlingUmbra and US seals. Cung cấp các loại phớt cơ khí của các hãng bơm GrundfosMatraTsurumiPentaxSaerForasFlygAllweillerABSAlfa – LavalShinko-seikiSihi, VikingTuthillKSBLowaraGouldsEbaraWilo, KSB. Bên cạnh đó chúng tôi có thể chế tạo các loại phớt theo yêu cầu của quý khách hàng.

Sản phẩm

Video