• Banner 1
 • Banner 2
 • Banner 3
 • Banner 4
 • Banner 5
Hộp giảm tốc trục song song NEW

Hộp giảm tốc trục song song

Động cơ giảm tốc M series là loại hộp giảm tốc này được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp.

Thông số kỹ thuật như sau:

 • Gồm có 27 size của 9-36 model
 • Mô men đầu trục: 22 to 2600KNm
 • Tỷ số truyền: 25 to 4000
 • Hiệu suất động cơ: 98%
 • có thể kết hợp với các hộp giảm tốc R, K, F, S để tạo ra tỷ số truyền lớn hơn

Hộp giảm tốc hành tinh NEW

Hộp giảm tốc hành tinh

Động cơ giảm tốc GX series là loại động cơ giảm tốc đồng trục có dãy công suất từ 0,12KW -160KW, loại động cơ giảm tốc này được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp.

Thông số kỹ thuật như sau:

 • Gồm có 27 size của 9-36 model
 • Mô men đầu trục: 22 to 2600KNm
 • Tỷ số truyền: 25 to 4000
 • Hiệu suất động cơ: 98%
 • có thể kết hợp với các hộp giảm tốc R, K, F, S để tạo ra tỷ số truyền lớn hơn

Hộp giảm tốc trục vuông góc NEW

Hộp giảm tốc trục vuông góc

Động cơ giảm tốc CDY, BDY series là loại động cơ giảm tốc đồng trục có dãy công suất từ 0,12KW -160KW, loại động cơ giảm tốc này được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp.

Thông số kỹ thuật như sau:

 • Công suất động cơ từ 0,12KW-160KW
 • Mô men đầu trục: 18.000 Nm
 • Tỷ số truyền: 1,5 : 1 đến 28.500 : 1
 • Hiệu suất động cơ: 98%
 • Kiểu lắp động cơ giảm tốc: Chân đế

Động cơ giảm tốc Cyclodal NEW

Động cơ giảm tốc Cyclodal

Hộp giảm tốc BLD, XLD series là loại động cơ giảm tốc đồng trục có dãy công suất từ 0,12KW -160KW, loại động cơ giảm tốc này được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp.

Thông số kỹ thuật như sau:

 • Công suất động cơ từ 0.25~90 Kw
 • Mô men đầu trục: ~22920 N.m
 • Tỷ số truyền: 1:87 
 • Hiệu suất động cơ: 90%
 • Kiểu lắp động cơ giảm tốc: Mặt bích

Động cơ giảm tốc Cyclodal NEW

Động cơ giảm tốc Cyclodal

Động cơ giảm tốc BWD, XWD series là loại động cơ giảm tốc đồng trục có dãy công suất từ  0.25~90 Kw, loại động cơ giảm tốc này được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp.

Thông số kỹ thuật như sau:

 • Công suất động cơ từ 0.25~90 Kw
 • Mô men đầu trục: 22920 N.m
 • Tỷ số truyền: 1 : 87 
 • Hiệu suất động cơ: 90%
 • Kiểu lắp động cơ giảm tốc: Chân đế

Hộp giảm tốc trục song song NEW

Hộp giảm tốc trục song song

Động cơ giảm tốc P ( H) Series là loại hộp giảm tốc trục song song có dãy công suất từ 0,12KW -160KW, loại động cơ giảm tốc này được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp.

Thông số kỹ thuật như sau:

 • Công suất động cơ từ 4—6000 KW
 • Mô men đầu trục: 950 Kn.m
 • Tỷ số truyền: 1.25—450
 • Hiệu suất động cơ: 98%
 • Kiểu lắp động cơ giảm tốc: Chân đế, mặt bích hoặc kết hợp

Hộp giảm tốc trục vuông góc NEW

Hộp giảm tốc trục vuông góc

Hộp giảm tốc V, B series là loại hộp giảm tốc đồng trục vuông góc có dãy công suất từ 0,12KW -160KW, loại động cơ giảm tốc này được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp.

Thông số kỹ thuật như sau:

 • Công suất động cơ từ 4—6000 KW
 • Mô men đầu trục: 950 Kn.m
 • Tỷ số truyền: 1.25—450
 • Hiệu suất động cơ: 98%
 • Kiểu lắp động cơ giảm tốc: Chân đế, mặt bích hoặc kết hợp

Trục giảm tốc bánh vít vuông góc NEW

Trục giảm tốc bánh vít vuông góc

Động cơ giảm tốc S series là loại động cơ giảm tốc vuông góc có dãy công suất từ 0,12KW - 30KW, loại động cơ giảm tốc này được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp.

Thông số kỹ thuật như sau:

 • Công suất động cơ từ 0.12—30KW
 • Mô men đầu trục: 6500 N.m
 • Tỷ số truyền: 7.57—12901
 • Hiệu suất động cơ: 98%
 • Kiểu lắp động cơ giảm tốc: Chân đế, mặt bích hoặc kết hợp

Hộp giảm tốc trục song song NEW

Hộp giảm tốc trục song song

Động cơ giảm tốc F series là loại động cơ giảm tốc song song có dãy công suất từ 0,12KW -160KW, loại động cơ giảm tốc này được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp.

Thông số kỹ thuật như sau:

 • Công suất động cơ từ 0,12KW-160KW
 • Mô men đầu trục: 18.000 Nm
 • Tỷ số truyền: 1,5 : 1 đến 28.500 : 1
 • Hiệu suất động cơ: 98%
 • Kiểu lắp động cơ giảm tốc: Chân đế, mặt bích hoặc kết hợp

Động cơ giảm tốc trục vuông góc NEW

Động cơ giảm tốc trục vuông góc

Động cơ giảm tốc K series là loại động cơ giảm tốc trục ra vuông góc có dãy công suất từ 0,12KW -200KW, loại động cơ giảm tốc này được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp.

Thông số kỹ thuật như sau:

 • Công suất động cơ từ 0.12—200KW
 • Mô men đầu trục: 50000 N.m
 • Tỷ số truyền: 1.3—33000
 • Hiệu suất động cơ: 98%
 • Kiểu lắp động cơ giảm tốc: Chân đế, mặt bích hoặc kết hợp

Hộp giảm tốc trục thẳng NEW

Hộp giảm tốc trục thẳng

Động cơ giảm tốc R series là loại động cơ giảm tốc đồng trục có dãy công suất từ 0,12KW -160KW, loại động cơ giảm tốc này được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp.

Thông số kỹ thuật như sau:

 • Công suất động cơ từ 0,12KW-160KW
 • Mô men đầu trục: 18.000 Nm
 • Tỷ số truyền: 1,5 : 1 đến 28.500 : 1
 • Hiệu suất động cơ: 98%
 • Kiểu lắp động cơ giảm tốc: Chân đế, mặt bích hoặc kết hợp

Sản phẩm

Video